Stålebring Golf Academy

Kan du förankra din övning till din bollflykt?

Publicerad 2018-03-12 15:41:16 i Allmänt,

 

En sak som stör oss golftränare är nog amatörers vilja att testa nya övningar utan egentligt syfte eller förankring till bollflykten. Jag inbillar mig att bra spelare ogillar att testa nya övningar utan ett tydligt motiv medan sämre spelare inte alls har något problem med att testa nya övningar utan ett motiv om varför dem testar övningarna.

Det fungerar inte så i någon annan situation i livet. Jag kör inte min kompis rehabövning i gymmet bara för att han har fått den ordinerad för sina skador så varför detta fenomen i golf?

Igår resonerade vi kring just detta under våra fördjupningskurser och kom fram till att en övning bör vara tydligt förankrad till ens bollflykt. En övning är något som bör hjälpa en att nå ett redan bestämt mål som exempelvis att träffa bollen mer direkt eller att minska en särskild skruv.

Så innan man testar en ny övning bör man kunna redogöra för sin vanligaste miss på banan och tydligt redogöra den missen i form av bollflykt (ex slice, duff, topp, hook etc). Det är mer krävande att faktiskt förstå sin övning innan man testar den och hur den är kopplad till bollflykten och därför är det också större risk att man tar en genväg och ”bara testar en ny övning” i farten.

Våga träna på det som spelar roll, lämna resten.

Med träning händer det!

 

Vad betyder ett öppet klubbhuvud i baksvingen?

Publicerad 2018-02-27 09:02:33 i Allmänt,

 

Veckans ”tema” för våra fördjupningskurser är videoanalys. Det innebär att vi kommer att granska tekniken inte bara via Trackman men också via video samt trycksensormätning.

För mig är det viktigt att vi tolkar det vi ser på rätt sätt och fortfarande behåller en tydlig förankring till bollflykten och en tydlig skillnad mellan statiska positioner och själva svingrörelsen. Vår grundtes är att alla förändringar behöver förankras i bollflykten annars är förändringen omotiverad och vår övertygelse är att svingen är en rörelse och inte statiska positioner.

Förhåller man sig till ovanstående resonemang så är det lättare att förstå vad som påverkar bollflykten och frågan i rubriken, om vad ett stängt klubbhuvud betyder i baksvingen, är ett bra exempel på en svingförändring.

Vår tro är att vi inte behöver missa höger för att klubbhuvudet är öppet utan missen till höger beror på att vi inte hinner stänga klubbhuvudet i tid(det finns spelare som missar höger med ett stängt klubbhuvud också). Det kan underlätta att inte missa höger om eleven skapar ett mindre öppet klubbhuvud i starten/baksvingen men kompetensen att slå bollen med ett rakt klubbhuvud i träffen sitter inte i en position. Att förmedla något annat till en elev är både farligt och vilseledande.

Positioner kan aldrig äga koordination men koordinationen kan äga positioner.

Med träning händer det.

Ett exempel på felaktig instruktion vid socket/hälträffar!

Publicerad 2018-02-17 09:42:54 i Allmänt,

 
 
Efter mitt förra blogginlägg fick jag frågor om jag kunde exemplifiera hur en instruktion som eleven känner sig nöjd/glad/tillfreds med kunde vara fel och som jag uttryckte mig – rent kriminell. 

Här kommer ett exempel på just det. Det handlar om en elev som lider av socket/hälträffar. Precis alla amatörgolfare i hela världen löser det genom att ställa sig längre från bollen eftersom dom tycker att träffen är på klacken.  Det är en lösning som passar deras logik och intellekt men det är helt fel ur ett motoriskt synsätt.

Det är nämligen väldigt få spelare med socketproblematik som står för nära bollen och återigen – det blir en socket eftersom spelare träffar på hälen, inte för att spelaren står för nära. Det blir en socket för att spelaren lider av en ofrivillig utåtgående rörelse (från kroppen och balansproblem) och en effektiv lösning är oftast att stå väldigt nära bollen för att tvingas skapa balans undermedvetet och motoriskt.

När instruktionen att stå närmare bollen ges till en spelare mottas den oftast mycket illa och eleven blir illa till mods. Eleven förstår inte alls syftet och blir ännu mer ”rädd” för en socket och instruktionen går helt emot elevens logiska tänkande.  Eleven glömmer oftast bort att svingen är en motorisk utmaning och inte en intellektuell utmaning.

Jag är helt övertygad om att eleven skulle bli hur nöjd som helst om jag gav instruktionen att stå längre ifrån bollen trots att det är helt fel, kriminellt fel.  Därför behöver vi tränare uppmärksamma motoriska lösningar istället för logiska lösningar.

Att uppmärksamma motoriska lösningar kan vara vår tuffaste utmaning men tränare som antar utmaningen ska hyllas och uppmuntras av det största.  Lider du av en socketrädsla så finns det en otroligt bra övning att göra.  Ställ upp dig med en järnklubba fast mycket nära bollen och adressera bollen mitt på klubbladet. Försök sedan från den uppställning att göra en full sving så nära insidan av bollen som möjligt utan att träffa bollen. 9/10 spelare som testar detta träffar bollen fast dom siktar på marken så nära bollen som möjligt. Varsågod att träna på din motorik.

 

Med träning händer det.

robin.stalebring@pgasweden.com

Det största hindret för elev och golftränare.

Publicerad 2018-02-13 08:59:58 i Allmänt,

Efter förra veckans träningsvecka är jag övertygad om att min instruktion genomgått en förändring senaste åren. Jag ser saker i mina elevers golf mer som orsak snarare än letar symptom. Jag hoppas och tror att instruktionen är bättre då vi arbetar med vad som faktiskt är orsaken till dåliga bollträffar och sneda slag. En ojämn bollträff med inslag av mycket toppade träffar beror inte på elevens bollplacering eller att eleven reser sig i baksvingen utan det beror på att eleven toppar bollen.

Jag tycker att exemplet med en toppad bollträff är jättebra för att belysa vad som är rätt och fel i en instruktion till eleven. Det är fel och nästintill kriminellt att påstå att bollplacering, uppställning eller en resning är orsaken till de toppade bollträffarna. Det går alldeles utmärkt att träffa bollen rent fastän man reser sig i baksvingen.  Det är livsfarligt att förmedla något annat än ”för lite kordinativ träning” som orsak till eleven som toppar bollen. När det väl är förmedlat kan man hjälpa eleven genom att ta bort försvårande saker som försvårar koordinationen såsom bollplacering, uppställning eller en resning.

Fler tränare borde skippa GUBBS som primärt och införa det som sekundärt och vara mer ärlig mot sina elever. Att bara jobba GUBBS (Grepp, Uppställning, Bollplacering, Balans och Sikte) är inte att vara ärlig mot eleven. När man vänder på turordningen, dvs att vänta med GUBBS gör att eleven blir oerhört kompetent.

Nu kommer vi det problem som kanske rentav endast kan lösas med ett paradigmskifte och det är att elever oftast gillar den felaktiga lösningen av ett svingproblem. Den lösning som löser svingproblemet på ett logiskt sätt men inte ett motoriskt sett. Det gör att när vi tränare försöker lösa problemet på ett rätt sätt så upplever många elever det som sämre initialt. Därför är det lätt att ge oärliga lektioner eftersom det gör eleven nöjd men bollflykten oförändrad.

Många elever nöjer sig med att lösa dålig koordination med att ändra bollplaceringen.

Med träning händer det.

 

Kan du gissa rätt?

Publicerad 2018-02-08 09:44:55 i Allmänt,

 
Fokus på våra gruppträningar den här veckan är att eleverna ska gissa sina egna siffror efter sitt slag. Det går till så att man ska slå ett specifikt svingspår, en specifik attackvinkel eller bara gissa sin bladvinkel.

Det finns verkligen stora fördelar med att låta eleverna gissa och därmed verkligen känna efter hur det ska kännas. Vill man lära sig att svinga klubban exempelvis inifrån istället för utifrån så behöver man kunna känna hur det ska kännas att svinga klubban inifrån.

Det borde vara enklare för eleven att känna sitt svingspår efter slaget än innan slaget till en början. Det jag vill säga med det är att det är svårt att känna precis hur det ska kännas innan man slår eftersom det är själva “slutprodukten” av golfträning. Eftersom det är svårt att begära av en elev att känna rätt innan slaget så använder vi ett bra knep och låter eleven känna sitt svingspår efter slaget och därmed gissa. Det är riktigt effektivt och skapar en otroligt kul träning också.

Jag tror att det är omöjligt att skapa ett bra slag om man inte kan känna efteråt vad man skapat. Därför måste alla med högre ambitioner kunna gissa rätt. Om en elev inte klarar av att gissa rätt efteråt så kommer eleven aldrig kunna skapa rätt heller.

Med träning händer det.

 

Hemuppgift för vår utvecklingsgrupp!

Publicerad 2018-02-04 19:42:35 i Allmänt,

 

Nedan är ett exempel från våra hemuppgifter och träning med våra utvecklingsjuniorer.

 

Hej!

Jag passa på att uppmärksamma ert fokus under helgen. Ni tar ansvar för er träning/bollflykt/utveckling och majoriteten av er har ett grymt fokus. När ni är på plats i hallen så känns det som ni verkligen tränar medvetet och specifikt på era saker/uppgifter.

Det ni kan förbättra/utveckla är tid för egenträning som behöver bli utökad. Nu har vi kört igång en gemensam egenträning på fredagar så det är ett steg i rätt riktning. Våren närmar sig och därför ökar vi även träningsdosen med en hemuppgift varje vecka. Hemuppgiften ska inte kännas betungande utan underlättande för er egenträning. Här kommer veckans uppgift!

Hemuppgift: Sätt ord på dina känslor vid slagen rak, draw och fade.

Utifrån helgens träning ska du beskriva hur du upplever de olika slagen och vad du behöver uppleva/göra för att lyckas bättre med varje slag. Nedan finner du min egen uppgift som exempel.

Rak

Min upplevelse: Känns som det sällan blir en rak utan det blir lätt en draw/pull.

Så behöver jag känna/göra för att lyckas slå en rak: Jag behöver bli lite mer utifrån samt hålla bladet lite mer. Dock framförallt mer utifrån med spåret, det är viktigast för mig

Draw

Min upplevelse: Mitt stockshoot. Jag har lättast för detta slag och lyckas relativt ofta men inte tillräckligt ofta. Jag har svårt att avgöra bladvinkel. Jag stänger det lite för mycket ibland.

Så behöver jag känna/göra för att lyckas slå en draw: Jag behöver hålla bladet mer och sikta in mig på att hitta en startpunkt/mållinje i förhållande till repet.

Fade

Min upplevelse: Känns som att det blir en fade men träffar jag den bra så landar den höger (pga av öppet blad) och startar jag den mer stängt så blir det oftast en tåträff. Jag lyckas sällan och träffar bollen inkonsekvent vid fadeslag.

Så behöver jag känna/göra för att lyckas slå en fade: Jag behöver träna mycket för att hitta rätt känsla. Känns som jag behöver våga lita på att starta den mer stängt samt slå mycket bollar för att hitta bollträffen. Det känns extra viktigt för mig att bli trygg med fade eftersom det neutraliserar min ”inifrånkänsla” som kan ge för mycket draw/hook i slagen.

Har din tränare sagt att han/hon är osäker och inte vet vad missen berodde på?

Publicerad 2018-01-30 14:34:30 i Allmänt,

Förra helgen deltog jag som coach i Super Camp som är juniorers första väg in i landslagsverksamheten och vi är tre coacher som arbetar med en grupp särskilt uttagna juniorer.

Det som slog med i helgen är att vi golftränare inte fungerar som instruktörer under denna helg utan som coacher vilket är rätt ovanligt då vår yrkesvardag nästan bara består av ren instruktion. Att vara coachande handlar inte om att vägleda i rätt eller fel svingtekniskt utan det handlar snarare om något mer holistiskt än så. Att vara coachande handlar om att belysa varje elevs bollflykt snarare än att ändra bollflykten. 

Vad som blev tydligt för mig under denna helg är att jag inte heller skulle vilja ändra fritt främmande spelares bollflykter eftersom det är för svårt att göra det på ett bra sätt så omedelbart. Jag vet inte vilken miss dessa spelare har, jag vet inte vad dessa spelare känner kring sin miss under tävling, jag vet inte vad dessa spelare har för unik anatomi och kanske mest centralt av allt är att jag vägrar ändrar en sving för att den inte ser bra ut på video.

Om du har en golftränare som är lite avvaktande och kanske ibland säger att han/hon inte vet varför det blev en miss så har du nog en rätt bra tränare. En tränare som säger ”jag vet inte” förhåller sig till sanningen och framförallt så är det kompetent av den tränare att säga ”jag vet inte”. 

Att inte veta är normalt. Att inte veta vad en miss beror på är sunt och tyder inte alls på okunskap hos tränaren utan på kunskap. Kunskap att förstå att allt inte behöver kunna förklaras med estetiska positioner på videon. Spelet är så mycket större än så. 

Säger din tränare att han eller hon inte vet men vill gärna försöka att hjälpa dig som elev så har du förmodligen en riktigt bra tränare som agerar från hjärtat. 

Med träning händer det.

 

Du måste våga slå med din telefon som hinder.

Publicerad 2018-01-17 10:08:41 i Allmänt,

 

Det blev många reaktioner på en video på vår facebooksida ( Stålebring Golf Academy) där en av våra juniorer tränar sin attackvinkel/träffsäkerhet/lowpoint genom att lägga sin mobiltelefon innan bollen som ett hinder.

Joe hade ett motoriskt problem som bestod av osäkerhet kring hur klubban träffade bollen. Ibland skopade han och det blev orena träffar. En skopning, eller rättare sagt en för flack infallsvinkel, kan skapa både en duff och topp. Klubban exponeras alltså för marken innan bollen och då kan det bli en duff men den undermedvetna motkorrigeringen är också att man lyfter armarna för att undvika marken och då blir det en topp.

Det är ett motoriskt problem. Det är inget annat än ett motoriskt problem. Joe kanske inte förstår vad som händer och då behövs en teoretisk förklaring med det återstår ändå en motorisk förändring från Joes sida. Det finns ingen teoretisk/intellektuell förklaring i världen som kan skapa en motorisk förändring utan motorisk träning.

Problemets kärna för nästan alla elever är att det finns en stor övertro på intellektuell förståelse och en stor undertro på motorisk träning vilket är motsägelsefullt då problemet endast är motoriskt. Joe förstår att han behöver träna motoriskt och lägger dit sin telefon.

Om du vill kunna träffa bollen någorlunda rent så behöver du kunna enkelt klara av att undvika telefonen, det är inte ett högt ställt motoriskt mål (det kanske motsvarar hcp 3 och nedåt). Kan man inte det så behöver man träna sin motorik ännu mer genom att använda ett mindre dyrbart föremål tills man känner sig säker på att exponera sin motoriska kompetens mot dyrbare föremål och exempelvis sin mobiltelefon. Den exponeringen är samma exponering som borde finnas med på en kravspecifikation för tävlingsgolf.

Antar man inte denna utmaning så är det inte fel på något sätt men man kan inte förvänta sig att man ska träffa bollen rent på banan när bollen ligger illa till i torvmärken, skogsunderlag, bunker etc. Ditt nervsystem gör nämligen inte skillnad på träning och banan. Allt är verkligheten och händer precis just där och då och det spelar ingen roll om du förstår hur du ska göra rent intellektuellt om du inte tränat motoriskt.

Detta resonemang gäller tävlingspelare/satsande spelare. Har jag en duktig spelare framför mig så är det rätt självklart att om den spelaren inte vågar lägga dit sin telefon så är den spelaren inte motoriskt förbered och behöver således träna ännu mer på träffsäkerhet.

Du måste kunna klara av att lägga ditt mobiltelefon som hinder på ett lämpligt avstånd från bollen.

Med träning händer det.

 

Vems ansvar?

Publicerad 2018-01-13 19:02:00 i Allmänt,

 

Det hände en intressant incident på vår träning med juniorerna idag. På lördagar kör vi spår/blad –matcher vilket är veckans höjdpunkt men även riktigt effektiv träning. Jag vet faktiskt inte om man kan göra träning inomhus mer meningsfull än det upplägg vi hade idag på träningen.

Matcherna bygger på att man ska slå så nära mittlinjen (repet på nätet) som möjligt med olika skruvar. Det är med andra ord extremt viktigt att siktet på trackman är inställt rätt. För att kontrollera siktet gör man en knapptryckning och det tar max 20 sekunder. 

När det var min tur så slog jag precis på repet och såg att jag hade 0 i path men ändå en face angle som var 3 grader stängt. Jag blev förvånad och bad om att få kontrollera siktet som var felinställt. Att upptäcka ett felinställt sikte är fantastiskt bra träning. Det kräver spår/blad-kontroll samt det viktigaste av allt – att man tar ansvar för sin bollflykt.

Med träning händer det.

Gissa rätt!

Publicerad 2018-01-10 10:06:14 i Allmänt,

Ovan är en bild från vår senaste träning med våra utvecklingsjuniorer. Sista delen av träningspasset gick ut på att känna sin egen bollflykt snarare än att slå rätt. Alla skulle slå ett slag var och innan slaget berätta för de andra vilken bollflykt man ville skapa. Målet var såklart att lyckas med den bollflykten man bestämde sig för men ännu viktigare är faktiskt att gissa vad det faktiskt blev för bollflykt.

Att slå fel bollflykt men att gissa rätt bollflykt är bättre än att slå rätt bollflykt och sedan gissa fel.

Att spela bra golf eller att lyckas med sin teknikträning handlar om bollträff och spår/blad-kontroll. Att bygga en bra spår/blad-kontroll handlar inte om att inte missa slag ibland. Det handlar om att vara så kalibrerad att man känner sitt spår/blad och kan gissa rätt efter man slagit. Det är rätt bra att vara inomhus vid en sån övning eftersom ingen ser bollflykten förutom den som tittar på TrackMan.

Med träning händer det.

 

Gäströnika - Två steg framåt, ett steg tillbaka.

Publicerad 2018-01-09 08:11:00 i Allmänt,

 
Jag bad Hasse skriva om sin träning på bloggen eftersom jag tycker han har osedvanligt bra fokus. Hans fokus liknar mycket begreppet deliberate practice. Han har skrivit sitt första inlägg nu !
 

Två steg framåt, ett steg tillbaka 

Min upplevelse av att ta professionell hjälp från en meriterad golftränare som har tillgång till den modernaste tekniken är förmodligen samma som du har. På ett föredömligt sätt får jag förevisa mina färdigheter vartefter tränaren i dialog med mig avgör vart arbetet för att förbättra mitt golfspel ska sättas in. Viljan att bli bättre har drivit mig att söka hjälp och utgör bränslet att genomföra en förändring. Stärkt av ny insikt lämnar jag lektionen för att fortsätta arbetet på egen hand. Motivationen är hög när jag styr stegen mot rangen för att öva på min uppgift. Det första övningspasset går i regel bra. Det nya är i färskt minne och viljan att bli bättre är på topp. Tillbaka till rangen och på det igen är devisen. Först efter några träningspass på egen hand går det upp för mig. Det här var svårare än vad jag hade tänkt mig. Varför har jag så svårt med just detta? Känslan av misslyckande smyger sig på. Frustrationen knackar på dörren och besvikelsen över att det går dåligt ger en sur smak i munnen. Det är lätt att bli arg och använda ilskan som bränsle att genomföra ytterligare övning. Faktum kvarstår, jag står inför en stor svårighet och glädjen med golf är som bortblåst. Vad gör jag nu? 

Är det någon som har numret till jourhavande golfmedspelare som kan prata förstånd med mig? Vi har nog alla varit där och ställt oss själva frågan vad är det jag håller på med? Känslan av att vara värdelös. Ja, riktigt kass på något. Är det till min golftränare jag ska ringa för att få hjälp att komma upp ur gropen av tvivel jag grävt? Att ta kontakt med golftränaren är ett alternativ. Ibland kan det vara bra att få ge utlopp för frustrationen och få några uppmuntrande råd. Ett annat alternativ är att förstå vad som hänt och att ta ansvar för situationen. En svaghet hittades. En förändring infördes. Att få bukt med svagheten och införliva förändringen kräver arbete och uthållighet. Det går dåligt därför att jag inte är bra på detta och det är orsaken till att jag övar. Att det går dåligt och är svårt är normalt när jag lär mig något nytt. Det tar tid att åstadkomma en förändring. 

Jag går igenom alla faser efter varje lektion, upp som en sol och ned som en pannkaka. Först när jag kraschat inser jag min svaghet. Bit för bit börjar jag krypa upp ur den grop jag grävt åt mig själv. En lyckad övning blir två och sakta kommer resultatet. Det jag sår skördar jag. 

Vissa moment kommer ta lång tid att bemästra. Jag är okej med att det tar tid. Det finns inga genvägar. Jag vill bygga en stabil grund att vila min golf på. Personligen försöker jag lägga in sex till åtta egna träningspass mellan varje lektion. Det ger mig tid att nöta in det nya och ta höjd för berg- och dalbanan som handledd övning innebär. Varje lektion är två steg framåt mot bättre golf. Varje svårighet är ett steg tillbaka. Steg för steg kämpar jag vidare mot bättre golf. För innerst inne vet både du och jag att bortom det svåra väntar det roliga. 

En ny säsong med ett bättre golfspel. 

Hans-Olof Backberg

 

Ovanligt gjort av gårdagens elev, säkert en på femtio elever!

Publicerad 2018-01-06 08:13:39 i Allmänt,

Igår hade jag en lektion med en äldre dam som i samband med hennes spår/blad – ändring började toppa bollen med drivern. Vi såg att det var toppar eftersom vi hade sprutat torrschampo på klubban.

Det första hon säger är inte att hon vill pegga högre utan att hon borde kunna träffa mer i mitten oavsett höjd på peggen. Det är stort, riktigt stort och ovanligt. Hennes adekvata syn på problemet med toppen är nog så ovanligt som en elev på femtio elever. Med andra ord så är det mycket sannolikt att du som läser detta skulle gjort tvärtom mot damen.

Vad var det som var så bra med hennes lösning ? 

Hon tog ansvar för sin egen golfträning och valde att belysa problemet istället för statiskt trams. Problemet var att hon just då var okoordinerad och toppade bollen, vilket gäller oavsett pegghöjd. Det gäller oavsett pegghöjd och den kompetens som just då var otillräcklig var koordination och inte pegghöjd.  Såklart peggade hon lägre så hon fick effektivare träning :) 

Med träning händer det.

 

Kan det vara bra träning att resa sig i baksvingen?

Publicerad 2018-01-04 14:58:23 i Allmänt,

Jag tror jag aldrig kommer att presentera att en elev reser sig eller böjer på armen som en lösning på deras dåliga bollträffar någonsin mer i hela mitt liv. Jag tror inte det är bra för en amatörgolfare att höra det. Det enda som är bra med den lösningen är att eleven gillar den lösningen rent intellektuellt vilket gör att vi tränare kan presentera fel lösning till eleven utan dom märker det…

Jag har under hösten skrivit om hur motoriken äger alla videoanalyser, vinklar och knasiga intellektuella lösningar på motoriska problem men ändock är min tolkning relativt outnyttjad av kollegor och amatörgolfare. Poängen med varför man inte toppar bollen för att man reser sig är att man inte behöver toppa bollen bara för att man reser sig, man toppar bollen för att man inte “tajmar” rätt ned mot marken rent koordinativt. 

Det kan vara bra att läsa den meningen igen. Man toppar inte bollen för att man reser sig utan man toppar bollen för att man inte “tajmar” klubban rätt ned mot marken rent koordinativt. Man behöver alltså inte toppa bollen bara för att man böjer på armen eller reser sig. Personligen anser jag att om ska kunna spela säker golf så bör man nog tillägna sin motorik tillräckligt med träning så man kan träffa bollen fast man böjer på armen eller reser sig som en övning/test. Kan man inte det så är man nog rätt körd.

Naturligtvis så bör man inte resa sig eller böja armen men det är inte en lösning på ett motoriskt problem. Behovet av att träna sin koordination samt att träffa ned mot bollen rätt kvarstår. Det är ”bara” en stor hjälp på traven att inte böja på armen eller att inte resa sig. En fantastiskt bra sak med Öjestrand GC är den att vi har en fairwaybunker vid rangen. Där kan man verkligen nöta långa slag eftersom det skapar en bra kontext för motorisk inlärning.

Borde det inte vara fler golfare som inte köper resonemanget att man inte kan pricka bollen bara för att man råkar böja armen lite?

Om man inte kan pricka bollen när man böjer armen eller reser sig så bör man nog sluta resa sig och böja på armen för det underlättar när man tränar den huvudsakliga anledningen till varför man inte prickar bollen, nämligen kordination och motorik. När man tränar koordinationen och motorik ned mot bollen så kan passa på att göra sin träning mer utmanande genom att tillexempel böja på armen eller resa sig lite då och då ;)

Med träning händer det!

 

Pegga upp eller pegga ner, hur var det nu igen?

Publicerad 2017-12-27 14:16:09 i Allmänt,

Igår hade jag ett intressant utbyte med en elev angående pegghöjd med drivern. Problemet var en topp, dvs träffen var för låg på klubbhuvudet. Elevens initiala reaktion var att pegga högre och på så sätt skapa en högre och mer centrerad träff. Precis vad jag själv skulle sagt för två år sedan eller om jag hade spelat en foursome ihop med denna elev och vill ha förbättring enbart för stunden så hade jag också bett honom att pegga högre.

Den rätta analysen är såklart att eleven toppar för att eleven toppar, inte för att peggen är för låg. På banan i övriga slag står man i olika lut, vind, blåst och inte minst tusen andra saker som påverkar en spelares motorik betydligt mer än en något justerad pegghöjd. Övningen är att kunna slå oavsett pegghöjd och för att träna adekvat på den kompetensen så lär eleven snarare pegga lägre som övning än högre men framförallt variera.

Några liknelser till detta synsätt tycker jag kan vara hur en ormrädd person väljer att undvika ormar i sin vardag på tv, i tidningar och kanske till och med aldrig går promenader i skogen. Det är samma som om eleven ovan peggar bollen högre, det löser inte problemet utan gör det oförändrat. Det vore bättre om den ormrädde personen gick i terapi och arbetade med sin rädsla.

En annan liknelse är pengar och olycka. Klart man kan köpa sig mer glädje för stunden och för närmaste tiden och till och med mycket stark glädje men löser det verkligen det ursprungliga olyckliga sinnesstämningen som beror på något annat. Det är bättre att ”fronta” det som skapar olyckan istället för att plåstra om den.

Med träning händer det.

Om

Min profilbild

Stålebring Golf Academy

Jag heter Robin Stålebring och mitt företag heter Stålebring Golf Academy. I min vardag träffar jag väldigt mycket intressanta människor som kan mycket om golf, träning och idrott. Det vill jag skriva om. Här har ni det!

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela