Stålebring Golf Academy

Hur påverkar TrackMan Norrland?

Publicerad 2017-10-15 16:16:54 i Allmänt,

Under min uppväxt var vintern en självklar tid för teknikträning och då närmast menat positionsträning med hjälp av video. Det var helt enkelt svårt att skapa bollflykter mot ett nät sex meter framför mattan. Även om mentalträning och spelstrategi är ämnen man kan beröra inomhus så är sanningen att positionsträning med video var helt klart dominerade delen varje vinter och det var lika spännande att se bollflykten för första gången ute varje vår. 

Nu när TrackMan 4 finns på marknaden med ännu mer avancerad mjukvara vars ambition även är att behandla gear effect så blir det ännu mer trovärdig bollflykt inomhus och vi får massor med information om ”svingsiffrorna”. Den okunniga personen som gärna hittar motargument till TrackMan tror och hävdar såklart att vi ”TrackManowners” bara stirrar oss blind på siffror och att vi inte förhåller oss till verkligheten men det är fel. Det är faktiskt helt fel eftersom effekten av mer tekniska hjälpmedel som TrackMan 4 blir mindre renodlad teknikträning/positionsträning.

För oss har vinterns träningsupplägg blivit mer dynamisk och framförallt mer förankrad till bollflykten som vi nu ser tack vare TrackMan. Det gör att vi har fått möjlighet att träna mer spår/blad-träning ( skala lök, spår/blad-matcher, combinetest, höga/låga-slag etc) istället för positionsträning. Så för mina elevers del har träningen blivit mer spelliknande träning inomhus och mindre positionsträning/teknikträning. Det har definitvit blivit mindre ”sifferjakt” och ibland jobbar vi aldrig med omedelbara siffor utan endast bollflykten.

Med träning händer det.

Det perfekta svaret

Publicerad 2017-10-10 10:16:18 i Allmänt,

 

 

Jag hade en lektion igår och fick på slutet av lektionen höra det perfekta svaret från eleven. Ett svar som bevittnar om att eleven tar ansvar för sin träning, sin bollflykt och sina missar.

Eleven hade under lektionen strävat efter ett spår som skulle bli mer inside samt stänga bladet mer och när detta fungerade blev oftast en topp, dvs en träff ovanpå bollen.  Jag tror inte att jag överdriver om jag uppskattar att åtta av tio amatörer skulle lösa det genom att pegga upp bollen.

Att pegga upp bollen kan definitivt göra så att nästa slag blir bättre träffat men det löser inte problemet med att eleven toppar bollen. Eleven toppar bollen för att eleven toppar bollen, inte för att peggen är för låg. Det är viktigt. Om eleven toppar bollen för att eleven toppar bollen så har toppen med koordination och relaterade färdigheter. 

När jag frågade min elev följdfrågor under sammanfattning så var en av dom frågorna hur han skulle lösa de toppade bollarna varpå han svarade att han inte skulle pegga upp i alla fall. Han menade på att han behövde provsvinga närmare marken och sikta närmare marken för att undvika toppen. Helt rätt!

Det eleven säger är att han vill träna på koordination och färdighet istället för att fokusera på nonsens som pegghöjd . Dessutom, skulle pegghöjden vara så central del i att pricka bollen så skulle ingen pricka bollen från ondulerade banor då avståndet till bollen är mycket olika.

Avslutningsvis vill jag även belysa två sanningar rörande ämnet pegghöjd. Väldigt många peggar för högt utan att veta om det. När dom peggar för högt blir det dynamiska loftet i träffen för hög och slaget blir för högt och smashen minskar. Väldigt många peggar för högt, lätt mer än hälften.

Den andra sanningen är att golfare som har problem med toppade bollar ska inte pegga upp utan pegga ”för lågt” för att öva sin koordination.

Med träning händer det.

Attackvinkeln för en människa och attackvinkeln för en svingrobot

Publicerad 2017-10-07 19:15:00 i Allmänt,

 

Det kan inte frångått många golfare att siffran Angle of Attack ( AoA) har stor påverkan på slaglängden med framförallt drivern. Jag har själv haft många lektioner med ökad carry-längd för eleven genom att skapa en positiv AoA istället för en negativ AoA. Det är smart att skapa längd från parametrar som inte kräver mer klubbhastighet eftersom mer klubbhastighet försämrar precisionen och inte alltid ökar slaglängden för den delen heller. 

You-tube kryllar av grymma videos med övningar för att hitta en positiv attackvinkel men vad som inte är lika vanligt ett resonemang kring vilken attackvinkel som passar för varje spelare. För en ”Iron Byron” ( slagrobot) så är det enkelt för den har inga känslor/nervsystem/minne så den slår alltid längre carry med en positiv AoA, inget snack om saken.

För oss människor, med känslor/nervsystem/minne  är saken annorlunda och i den allmänna instruktionen kring AoA kan det vara möjligt att det saknas fler parametrar när vi bestämmer vad en elev ska ha för mål attackvinkel.

Det är många spelare som inte klarar av att slå upp på bollen eftersom dom är ”skopare” sen tidigare. Det gör att dom inte klarar av slå upp på bollen med drivern för det ”smittar av sig” på övriga klubbor och duffen är ett nervöst hål bort.

Det kan också vara strategiskt rätt att slå mer ned på bollen då nervositet ökar eftersom det skapar en större säkerhetsmarginal ( som benämns i Golfarens sjätte sinne)  och oftast är en motaktion mot just nervositet (lyftreflex etc som benämns i Gofarens sjätte sinne)

En ytterligare sak som talar för att vi bör vara mer tillåtande med olika attackvinklar är att attackvinkeln påverkar spåret och bladet vilket gör att du inte endast ändrar attackvinkeln när du ändrar attackvinkeln.

Slår du mer upp på bollen så rör sig klubban mer inåt (-) och förmodligen också mer stängt och slår du ner på bollen så rör sig klubban mer utåt (+) och mer öppet. Allt beroende på att svingplane är 45 grader vid driver och inte 90 grader.

Ovanstående om svingplane vid 45 grader kontra 90 grader är det nog viktigaste argumentet för hela inläggets resonemang. Det går inte att ändra endast AoA eftersom vi jobbar med en cirkel. Det går inte att endast ändra AoA eftersom vi jobbar med människor och inte robotar.

Med träning händer det.

 

Kött och blod.

Publicerad 2017-09-27 20:41:35 i Allmänt,

 

Jag vill se klubban precis i linje med underarmen i position p2 på alla mina elever” är ett exempel på ett uttryck som vissa tränare kan säga, dvs att dom söker en specifik position i svingen oavsett vilken elev som står framför dom.

Det är inte alls fel att söka en lösning eller en specifik position i svingen som är mer upprepningsbar än någon annan position men personligen så rör jag mig mer från det. Jag blir mer och mer influerad av ovanstående bild över hur olika svingar det finns bland vår världselit och inser i större uträckning att vi instruerar människor och inte robotar.

Vi människor har olika anatomiska förutsättningar vilket gör det omöjligt för oss att svinga likadant. En människa klarar av att anpassa sig till sina anatomiska förutsättningar alldeles ypperligt, det gör inte en robot. En robot skulle aldrig klara sig om bollplaceringen flyttades från en punkt till en annan och då blir bollplaceringen extremt viktigt. 

Vi människor placerar vår kropp till bollen olika varje gång vi ska slå (det är osannolikt att vi ställer oss exakt likadant från slag till slag) och lyckas träffa bollen bra ändå. Vi slår sällan från samma läge utan vi slår från olika underlag, olika lutningar, olika vindar och med olika syften med våra slag. Det gör att vår kontext som vi agerar är väldigt föränderlig och inte alls perfekt, vi kan därmed inte träna på att hitta perfekt.

Det är ibland anmärkningsvärt vilket fokus medelgolfare har på att hitta exakt ”rätt” uppställning, bollplacering och jag börjar t.o.m. tror att den träningen förhindrar vår förmåga att slå golfbollen.

Ett talande exempel är om elever som slår mellanjärn flyttas från en förlåtande rangematta till en bestraffande fairwaybunker där dom då helt motsägelsefullt börjar pricka bollen mycket bättre. Hur kan det bli bättre bollträffar från ett svårare underlag?

Svaret på det är att det inte är en robot som slår utan en människa med ett undermedvetet nervsystem som anpassar sig.. En människa av kött och blod som tillåter sitt undermedvetna att anpassa sig skapar (vilket ofta är en duff i sanden innan) en mer direkt träff på bollen. Den förmågan är precis det som framtidens instruktion kommer inrikta sig på mer och mer.

För robotar är perfektion viktig men robotar spelar inte golf och golf handlar inte om perfektion. Golf handlar om anpassningar till det som inte är perfekt. Därför ska vi träna på att slå golfbollar med anpassning till det som inte är perfekt, spelet på golfbanan.

Min vinterträning kommer att inrikta sig mot denna typ av träning.

Med träning händer det!

 

Välj rangematta utifrån ditt hcp

Publicerad 2017-09-18 12:55:03 i Allmänt,

 

En bra spelare som slår bollen bra har alltid en säkerhetsmarginal med slag utan pegg, alltid. En säkerhetsmarginal är den sträcka som klubban färdas efter bollträff innan den vänder uppåt. Jag tror att många bra spelare skulle  må bättre av att få en större säkerhetsmarginal för att hantera nervositet bättre och slå renare bollträffar.

Nästan alla amatörer har ingen säkerhetsmarginal och det är det som gör att dom har en oerhört timingkrävande rörelse. Det kan oftast bli så extremt att dom har en klubba som vänder innan den träffar bollen. Det benämns ofta som "skopning" och generar en positiv attackvinkel i TrackMan 4.  I från en mjuk rangematta så möter deras klubba inget motstånd när dom skopar bollen och därför ska aldrig personer med högre hcp slå ifrån mjuka mattor. Dessa personer mår bra av att slå ifrån hårda mattor då deras klubba möter motstånd innan impact.

En mjuk rangematta passar däremot spelare som har stor säkerhetsmarginal och en hård rangematta passar sämre för dessa spelare. En hård rangematta gör att klubban inte får någon säkerhetsmarginal helt enkelt ( omöjligt att slå lägre än bollen).

Eftersom säkerhetsmarginalen infinns hos alla bra ballstrikers så är det vissa missförstånd som skapats vid instruktion. Ett missförstånd är att förväxla säkerhetsmarignalen med siffran Low Point i TrackMan 4, det är inte alls samma sak ( horisontel kontra vetikal).

Ett annat missförstånd är det kring pegghöjd som Markus Westerberg belyser på ett tydligt sätt i boken Golfarens Sjätte Sinne. Väldigt många peggar för högt med järnklubbor från tee och när jag själv lirade Future Series i helgen såg jag onödigt många höga launch angles bland en hel del plushandicapare. Det är dock inte "launchen" som är problemet utan det är den motoriska förvirring som skapas när man peggar för högt och "mixtrar" med fundamentala principer. Frågan är ens om man ska pegga annat än en millimiter ( utom driver).

Är du rädd för duff, topp och dålia träffar ska du slå ifrån hårda mattor. Har du en utarbetade säkerhetsmarginal kan du slå ifrån mjuka mattor och bevara din fundamentala säkerhetsmarginal. Dessutom bör alla golfare köpa Golfarens Sjätte Sinne som finns i shopen.

Med säkerhetsmarginal händer det!

Bollplacering eller kroppsplacering?

Publicerad 2017-09-11 14:56:04 i Allmänt,

Att vara sann mot våra elever är att prata om saker som påverkar bollflykten och inte saker som vi tror påverkar bollflykten. Ibland kan det vara skönt att säga att en statisk sak löser ett dynamiskt problem eftersom det passar våra logiska vänsterhjärnhalvor. Oftast är vår vardag inrutad i struktur och logiska lösningar och det är rimligt för oss att också lösa problem i golfsvingen med logiska resonemang som att en duff orsakad av en skopning blir mindre duffad om vi flyttar bollen närmare höger fot.

Visst är det så att en spelare som duffar, duffar mindre om vi flyttar bollen mer höger i stancen men det gäller bara kortsiktigt och ur ett långsiktigt perspektiv är min teori att det förvärar skopningen. Det låter dock högst rimligt att vi ska flytta bollen mer åt det håll som klubban slår den i marken men problemet är inte bollplaceringen. Jag är nog rädd att vi har använt ordet bollplacering lite för mycket så det har fått många golfare att göra tankevurpor när de ska lösa sina svingproblem.

Jag har sett så många elever med duff och skop utvecklat sin bollträff genom att göra precis tvärtom som "vi tror att vi ska göra", dvs att spela bollen mer mot vänsterfot. Det uppmanar nämligen dom att sluta skopa och börja lösa problematiken på riktigt och därmed långsiktigt. En elev som skopar behöver lära sig att slå ned på bollen, inte att flytta bollen bakåt. Dom skopar och duffar bollen för att dom skopar och duffar bollen, inte för att dom har bollen på fel ställe.

Det blir nästan alltid bättre bollträffar om eleven löser sitt problem och inte jobbar med symptomen. Därför ska en skopare träna på att slå ned på bollen med bollen mer mot vänsterfot vilket uppmanar till att just slå mer nedåt. Lägger man en pegg 10 cm höger om bollen som eleven inte ska träffa tränar man ännu mer på riktigt, att slå nedåt och inte uppåt med sina järnklubbor.

I elevens träning på den riktiga kompetensen att slå ned på bollen blir träningen dynamisk, precis som spelet golf. Då försvinner snart det falska beroendet av en "korrekt" bollplacering, det finns faktiskt inget som heter bollplacering eftersom det dynamiska spelet golf innebär att vi placeras oss till bollen på banan. Så om vi ska märka ord så vill jag hellre kalla det för kroppsplacering. Begreppet kroppslacering uppmanar oss till att träna på reella saker som påverkar slaget ( kordination, perception och programering av nervsystemet) istälet för påhittade statiska saker. Vi får faktiskt inte flytta bollen på banan, där får vi ställa oss intill bollen, i alla olika lutningar och sluttningar som banan kan erbjuda oss, och göra vårt bästa för att träffa bollen före marken och inte tvärtom.

Med träning händer det.

Feedback till juniorgolfare

Publicerad 2017-07-28 19:58:35 i Allmänt,

 

Något som jag verkligen vill bli bättre på är att ge mer konstruktiv feedback till barn som spelar golf. Jag har en del privatlektioner med barn i åldrarna 8-15 år och något som jag vill komma bort ifrån är ”värderingsträsket” som utgörs av kommentarer som ” bra” ”snyggt” ”ojdå” ”ta en ny boll”. Det är kortfattat ord som värderar slagen som jag (man) ofta slentrianmässigt använder.

 

Problemet med värderingsträsket är att det sätter fokus på att värdera resultatet istället för att analysera resultatet. Att endast värdera resultatet genom att säga bra slag åt en bra träff och att säga ” synd, ingen fara, ta en ny boll” åt en toppad boll skapar ingen som helst analys/lärdom, det avgör bara om något var bra eller dåligt och eleven känner antingen sig lyckad eller misslyckad. Det är en sådan approach som skapar en miljö där juniorer inte lär sig att utvecklas utan lär sig att känna sig bra eller dålig på något. 

Att istället se och bekräfta slagen är mycket mer utvecklande för golfspelet och inte minst självkänslan. Imorse hade jag en lektion med en junior där jag verkligen försökte att ändra min approach till slagen. Eleven slog en toppad boll och istället för att jag ”fastnade i värderingsträsket” och säga nått i stil med ” synd, ta en ny boll” så belyste jag hur träffen var genom att säga ” bra försök ! Kan du gissa varför den bollen inte lyfte lika högt som det förra slaget?” 

Eleven svarar såklart på ett genialt sätt trots sin unga ålder på 8 år genom att peka uppe på bollen och säga att träffen var för högt upp och jag som tränare kan bemöta det svaret genom att säga ” Precis, helt rätt och om du siktar närmare marken nästa slag så kommer det slaget att lyfta, du har riktigt bra koll på hur du träffar bollen!” Eleven slog ett par provsvingar och siktade extra nedåt i marken och träffade nästa boll bra och skapade mer höjd i slaget varpå jag säger ” Oj vilken höjd, hur fick du till det så högt? ”.

Det som är överraskande är att eleven fortsätter att analysera sina träffar på ett nyfiket sätt efteråt och varje träff, ren som oren, blir lika spännande och fokus blir på att träna effektivt och inte att avgöra om man är bra eller dålig. Det i sin tur utvecklar golfsvingen och koordinationen avsevärt mycket bättre än att inte analysera resultatet.

Med träning händer det!

Fler borde träna med en felaktig bollplacering!

Publicerad 2017-05-12 10:16:51 i Allmänt,

 

Det faktiskt helt sant att fler amatörer borde spela med en felaktig bollplacering för att öva upp sin träffsäkerhet. Med järnklubbor är ett vanligt fel att man skopar bollen eller inte riktigt når ned till marken. Att öva upp detta handlar ofta inte om att hitta exakt rätt bollplacering utan snarar tvärtom, att öva från svårare bollpositioner så den rätta bollplaceringen känns enkel.

Det handlar om att satsa på att förmedla att koordination är viktigare är exakta vinklar. Golf är nämligen ett spel som inte alls spelas med exakta vinklar där man kan få ett uppförsläge för att på nästkommande slag slå ifrån ett nedförsläge. Den bästa träningen för träffsäkerhet är att träna som du spelar och helst ännu svårare än det.  Slå helst från gräs eller utslitna mattor och om du har problem med att slå ned på bollen så träna med en bollplacering som är närmare vänsterfoten så blir det ännu svårare att slå ned på bollen och du får extra effektiv träning.

Genom att träna svårt blir spelet lätt. Tränar man lätt så blir spelet svårt. Det som sker är en slags mental doping samt att du övar upp din koordination. En enkel sak för dig som har problem att slå ned i marken är att slå bollar från ett torvmärke. På så sätt får du träna på det du behöver öva upp som är din förmåga att slå djupare ned i marken. Du kommer även att uppleva att ett vanligt läge känns mycket enklare!

 

Med träning händer det!

Spel bryter ned tekniken

Publicerad 2017-04-28 13:18:00 i Allmänt,

 

 
 

Jag har haft mycket lektioner under våren och därav lite bloggande men här kommer en liten text om hur spel påverkar svingen.

Varje spelare har något specifikt problem i sin bollflykt som alltid ligger latent och dyker upp när formen sviker. Med hjälp av bra hjälpmedel så kan vi ständigt ”checka” av siffor som förtäljer om det latenta svingfelet är påväg och därmed styra bort det i tid. Är man noggrann med sin golf så har man sin sving under noga granskning.

 För mig har min miss alltid varit att jag blir flack på bollen och ”skopar”. Det innebär att jag exponerar klubban för marken innan och det i sin tur kan resultera i både toppar och duffar. Lösningen på mitt problem är såklart att bli brantare in på bollen och träffa bollen först och sedan marken, det ger mig en mycket större säkerhet i bollträff än att ”skopa”.

 

Nu har jag varit iväg och spelat golf i två veckor med våra golfelever och jag har hunnit med 10 varv vilket är rätt mycket årstiden. Jag spelade bra golf och jag härleder till att jag tränat på att slå ner på bollen inomhus med diverse hinder framför bollen. Oftast har det varit hinder som gjort mig nervös såsom dyrbara saker för att öva upp min teknik, det har definitivt varit ”nöten”. Jag har helt enkelt tränat svårt och under jobbiga förhållanden.

Problemet med mycket spel är att det blir nedbrytande för tekniken. Så är det för alla och man faller lätt tillbaka i sitt gamla fel. Innan jag åkte iväg hade jag inga som helst problem med att slå järnslag med min mobiltelefon liggandes innan bollen men nu känns det mycket svårt att undvika telefonen. Den känslan är en mycket bra riktlinje för träning av det långa spelet under säsong oavsett svingfel. Man kan säga att det handlar om att neutrlisera sin känsla som har ”tagit över för mycket”. En person som slår för mycket draw behöver träna på slå fade och en person som skopar behöver slå torv.

 

Med träning händer det!

 
 

Vertikal Low Point istället för horisontel.

Publicerad 2017-04-06 13:41:14 i Allmänt,

Det är faktiskt helt sant det jag skriver och jag har inte riktigt grepp om varför jag inte stött på det resonemang som jag kommer att skriva om tidigare. Egentligen är det min kollega Markus Westerberg som under ett bra tag varit inne på detta ämne mest av alla mina tränarkollegor.

Markus video ser ni här : https://www.youtube.com/watch?v=NIRsTo_qVPc&app=desktop

Det handlar helt enkelt om att slå ner på bollen ordentligt. Riktigt ordentligt.  Det handlar om att komma ifrån en lyftande reflex vilket är precis det som gör proffsen dödsäker på sin bollträff medans amatörer ständigt äger en olustig känsla av att det kan bli en duff eller en topp.

Jag är helt övertygad om att jag skulle ha otroligt stor nytta av en siffra i TrackMan som berättar hur djupt svingens lägsta punkt är i förhållande till bollen. Den siffran skulle jag hemskt gärna vilja presentera för eleven och jämföra med något slags preferensvärde för att öka försåelse för hur klubban måste färdas nedåt och inte uppåt.

I dagsläget finns Attackvinkel samt Low Point horisontell i Trackman men ingen av dessa värden behöver vara fel även om eleven toppar bollen.

Jag väntar på att en ny Low Point  ska uppkomma i TrackMan, en Low Point vertikal. Till dess får vi mäta djupet på torvan :)

PS/ akta er för att lägga er telefon innan bollen för att skapa attack.... :)

Träna som du spelar!

Publicerad 2017-03-19 17:06:35 i Allmänt,

 

Snart är det dags för två roliga golfresor för mig och förutom att skapa en bra golfskola för våra elever så vill jag även spela bra golf själv. För att spela bra golf behöver jag först och främst förstå vad som hindrar mig till att spela bra golf, jag behöver med andra ord ta reda på hur min miss ser ut. I mitt fall så duffar jag bollen när jag missar och jag kan även slå för mycket hook (för mycket inside).

 

Det jag behöver ändra på är att bli brantare in på bollen för att undvika onödig exponering av klubban i marken innan bollträff. Jag behöver även skapa ett rakare svingspår som inte generar för mycket skruv i bollen.

 

Jag har skapat dessa förändringar genom att slå fade med samtliga klubbor samt slagit järnklubbor med en pegg innan (till höger om bollen) för att ”hugga” mer på bollen och inte skopa. Det funkar jättebra för mig och jag lyckas hela tiden vilket också är problemets kärna. Problemets kärna består av att jag lyckas på träning men upplever det svårt på banan. Kontentan av det är att jag behöver träna som jag spelar, jag är inte intresserad att bli bra på att slå bollar på rangen utan på banan.

 

Jag behöver träna som jag spelar och därmed efterlikna kontexten av spel. Därför väljer jag att inför press/nervositet under träning och byter ut peggen mot min mobiltelefon enligt bilden ovan. Det kanske är extremt eftersom missen kostar rent ekonomiskt men det skapar så otroligt effektiv träning som förbereder mig för spelet på banan.

 

Med nervositet händer det!

 

Slå lugnt och långt, inte hårt och kort.

Publicerad 2017-03-09 07:40:21 i Allmänt,

 

I vinter har våra träningsgrupper fokuserat på att titta på TrackMansiffor på ett konstruktivt sätt. Det innebär exempelvis att i strävan om att slå bollen längre så tittar vi hellre på bollhastigheten än på klubbhastigheten. Varför då?

Bollhastigheten är direkt kopplad till slaglängden medan klubbhastigheten inte är det. Det går med andra ord att slå bollen längre utan att öka klubbans hastighet genom att ändra andra parametrar som skapar en högre bollhastighet. Exempel på dessa parametrar är klubbans infallsvinkel, förhållandet blad/spår, träffcentrering.

Målet med att slå långt behöver alltså vara att slå långt med en optimerad/maxad bollhastighet vilket ger med drivern ett förhållande mellan klubbans hastighet och bollens hastighet 1.5 – om man slår på rätt sätt. Rätt sätt är att slå lugnt och långt, inte hårt och kort.

Det intressanta med detta resonemang är att det är överfört på alla idrotter, det handlar om smart effektivisering av kraft. Igår sprang jag intervaller med pulsklocka och målet är såklart att springa snabbare men inte genom att jag ska springa hårdare och sämre, utan att springa effektivare, öka hastigheten men inte pulsen. Med det sagt är det ändå majoriteten av golfare som är mer intresserad av klubbans hastighet än bollens hastighet vilket skulle vara samma som om man vill springa hårdare (högre puls) och långsammare vilket är totalt vanvettigt.

 

Att effektivisera en sving handlar om att slå lugnt och långt, inte hårt och kort.

 

Med träning händer det!

Hur ger vi feedback?

Publicerad 2017-03-04 07:11:46 i Allmänt,

 Att ge bra feedback till golfelever är bland det viktigaste i mitt jobb men också svåraste. Det är lätt att feedbacken ter sig form av slentrianmässiga punkter som träningsmängd, prestation och resultat vilket i första anblicken kan uppfattas som viktiga punkter men faktum är att jag börjar se mer och mer brister i det. Vad jag menar är att man väljer att ge feedback på elevens prestation snarare än process vilket snarare hämmar utvecklingen istället för uppmuntrar.

För att exemplifiera detta så finns det ett par situationer som jag ofta tänker att jag som tränare vill agera annorlunda med min feedback. En situation är såklart efter en tävlingsrunda av en junior där man slentrianmässigt ställer frågan ”hur gick det?” vilket enbart får ett resultatmål som svar och stänger av alla portar för konstruktiva analyser. Risken att man väljer att signalera till junioren att fokus handlar om endast resultat är också stor vilket sorgligt nog skapar underlag för en prestationsbaserad självkänsla som bygger beröm.

Det är märkligt att vi ställer just den frågan ”hur gick det?” och det är märkligt att vi nästan alltid får svaret i form av slutscore/slutresultat då den bara är ett resultat av något. Det skulle vara mycket mer logiskt om vi frågade mer öppna frågor kring processen och dessutom gör en noggrann rondanalys. Varje elev har ju förutbestämda processmål med rundan som vi långt i förväg har bestämt och det är dessa mål vi ska fråga om. Exempelvis hur eleven använde sin nya ”preshot-rutin”, hur eleven drack och åt, hur eleven hanterade sitt humör vid dåliga hål eller kanske hur eleven följde sin spelplan.

Bra feedback handlar absolut om att utforska elevens process snarare än att fråga om stela siffor som processen skapat. Att säga att en junior är begåvad eller duktigt är inte heller solklart optimalt eftersom det är så oföränderligt. Det gör inte att man anstränger sig hårdare eller kämpar mer men om man istället får feedback på sin ansträngning så kanske det uppmuntrar eleven att anstränga sig mer och blir motiverad.

Det blir utvecklande och lärande som står som fokus snarare än resultat och prestation. Det är rätt vanligt att skolelever tolkar andra elever som bra eller dåliga på ett ämne, exempelvis matte, och att man lyckas om man är bra på matte och att man misslyckas om man är dålig på matte. Istället borde eleverna känna sig bra på att anstränga sig och att med ansträngning så kommer resultat och inre drivkraft.

Jag har listat några exempel på utforskande feedback ur ett mer konstruktivt synsätt nedan som jag tänker använda mig mer av nedan.

o   Jag frågar hur eleven tränat istället för om eleven tränat.

o   Hur kändes rundan och vad lärde du dig istället för att utvärdera om resultatet var bra eller dåligt.

o   Hur kan du göra nästa slag bättre?

o   Förväxla inte jag med det jag gör.

o   Vad var bra och vad kan du göra annorlunda?

Med bra feedback händer det!

Inte bara golfklubben som behöver satsa på träningen för ambitiösa juniorer

Publicerad 2017-02-18 07:05:32 i Allmänt,

 
Ett roligt inslag i en PGA-tränares yrke är såklart att träna ambitiösa och duktiga juniorer. Vi har på Öjestrand GC en mindre grupp juniorer som tränar regelbundet flertalet gånger i veckan året runt. I den gruppen är det mycket ambitiösa juniorer som får träna subventionerat tack vare vår golfklubbs värderingar kring juniorverksamhet och tack vare mitt eget intresse för instruktion har dessa juniorer alltid kunnat träna i senaste TrackMan och Swing Catalyst.

Vad som är speciellt i denna grupp är att alla aktiva spelare köper privatlektioner på sidan om, varje vecka året runt. Det är nämligen inte klubben som ska finansiera deras huvudsakliga golfträning/golfsatsning för det är spelarna själva ansvariga för och klubben erbjuder ett jättebra komplement till deras egen träning med mig som tränare.

Det är definitivt värt att belysa just eftersom många juniorer har inställningen att det är träningen i grupp som ska vara grunden för deras utvidgade satsning. Det är helt fel. Det är inte antalet gruppträningar med golfklubben som bestämmer vidden på en juniors träning. Finns det ekonomiska resurser så behöver den egna träningen med en PGA-tränare vara grunden för träningen istället för att ”bara gå på golfklubbens träningar”. 

Vi har ett upplägg med 30 min varje vecka i 1 år där det är en reducerad gentemot vanliga lektionspriser. Under dessa lektioner går vi alltid igenom nya övningar samt gör vidare analyser och på golfklubbens 2-3 träningar i veckan så förvaltar vi dessa övningar. Det är ett jättebra upplägg och tack vara ambitiösa juniorer och föräldrar som ställer upp så fungerar det jättebra. Med andra ord så är har juniorerna aktiv tagit ställning till deras satsning och faller inte offer för slentrian eller ”låt-gå-mentalitet”.

Jag vill också vara tydlig med att det är helt okej att bara träna med sin golfklubbs gruppträningar 1 ggr i veckan men man kan då inte förvänta sig att skjuta lägre och lägre varje tävling.

Med träning händer det!

Så byggde vi en egen TrackMan !

Publicerad 2017-02-08 20:27:40 i Allmänt,

 
Förra helgen gjorde vi en rätt cool grej. Jag hade en elev som inte helt ovanligt presenterade siffrorna -7 i attack, +4 i blad (öppet) samt en ordentligt hög träffcentrering på bladet.

Eleven ville såklart slå längre och rakare och då behövde vi ändra hans bollflykt från en ”resande” slice till en trevligare ”hängdraw”. För att han skulle åstadkomma en draw med sin driver samt slå bollen så långt som möjligt så behöver han skapa siffror runt +3 i attack och mindre öppet blad i förhållande till spåret samt ett mer inside spår. Han behövde även träffa bollen längre ned på bladet för att inte ”launcha” bollen för högt.

Med detta som mål började vi bygga vår egen TrackMan utifrån de värden som funktionen TrackMan Optimizer gav oss när slagen var bra. Det första vi gjorde var att pegga bollen superhögt så det inte gick att slå ner på bollen, vi använde oss av en 0.5  liters PET flaska. Vidare så ville vi inte ”skya” bollen när vi slog från flaskan så vi använde hårspray på klubbans träffyta för att få ett avtryck efter bollträffen och vi sökte en bollträff i mitten eller längre ned (en toppad boll var alltså helt okej just nu).

När vi lyckades med att slå upp på bollen och samtidigt fick en bra träff på klubban så kikade vi vad som var en optimal launch och dynamiskt loft i TrackMan. När vi efter några slag såg vart bollen träffade väggen om den slogs med bra utgångsvinkel och bra dynamic loft så hängde vi upp en plastpåse i den höjden på väggen.

Till slut så använde vi såklart ett rep för att sikta på och då får vi även koll på bladets vinkel i träffen (öppet, stängt eller square) och helt plötsligt så kunde eleven kontrollera följande saker utan min TrackMan 4:

Optimal Launch

Träffcentrering

Dynamic loft

Attack

Face angle

Vertical gear effect

( Spin rate)

Kostnad för Stålebrings hemgjorda TrackMan: 

Plastpåse från Ica 2 kr

Hårspray 39 kr

PET-flaska 10 kr + pant

Totalt: 52 kr

Kostnad för TrackMan 4

186 000 kr + moms

Med träning händer det!

Om

Min profilbild

Stålebring Golf Academy

Jag heter Robin Stålebring och mitt företag heter Stålebring Golf Academy. I min vardag träffar jag väldigt mycket intressanta människor som kan mycket om golf, träning och idrott. Det vill jag skriva om. Här har ni det!

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela